Seu Electrònica

12/04/2024 16:04:01
Estás en: Inici | Carta de serveis Departament de Formació

Carta de serveis Departament de Formació

Fecha:

QUI SOM

El Departament de Formació és un servei públic de formació per a empleats públics de la província d’Alacant.

La seua finalitat és augmentar els nivells d’eficàcia dels empleats públics, mitjançant la seua formació.

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra Missió és la formació i aprenentatge permanent dels empleats públics que presten serveis en l’administració local de la província d’Alacant: ajuntaments, mancomunitats, entitats locals i la pròpia Diputació i els seus organismes autònoms.

Aspirem a liderar l’aprenentatge dels empleats públics que presten serveis a la província, a assessorar i orientar en matèria de formació a les entitats locals, i a ser punt de referència quant a innovació i gestió de sistemes o models de formació.

L’equip de Formació

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Departament de Formació

c/ Ferré Vidiella, Nº 5. 03005 Alacant

Telèfon: 965121213; Fax: 965929624

e-mail: formacio@diputacionalicante.es

http://formacion.diputacionalicante.es/

Presència en Xarxes Socials (RSS, Facebook, Twitter, Blog, Slideshare, You Tube, Livestream)

Horari d’Atenció: De 8:00h a 15:00h

SERVEIS 

SERVEI DE FORMACIÓ

 • Un Pla de formació anual, a conseqüència dels resultats de la detecció de necessitats formatives.
 • Formació a mesura, en resposta a demandes específiques d’un determinat client.
 • Aplicació Web pròpia per a la gestió de la formació (GFW).
 • Descentralització geogràfica dels cursos de formació.
 • Desconcentració temporal de les accions formatives.
 • Certificats d’aprofitament.
 • Qualitat de la formació.

SERVEI D’ASSESSORAMENT

 • Oferim atenció tècnica en matèria de formació, per qualsevol via de comunicació, a elecció del demandant.

COMPROMISOS

 1. Publicar el Pla de Formació general en la primera quinzena del mes de gener de cada exercici.
 2. Oferir un 40% de cursos nous o actualitzats cada any.
 3. Executar, almenys, el 90% de les peticions singulars de formació (“Formació a mesura”).
 4. Complir amb la planificació de cursos, almenys, en un 90%.
 5. Proporcionar un servei (detecció de necessitats, oferta, desenvolupament del Pla, gestió, atenció del personal, etc.), que resulte satisfactori per al 100% dels nostres clients.
 6. Incrementar/mantindre un 50% d’edicions descentralitzades, per a acostar el màxim possible la formació als nostres clients.
 7. Posar a la disposició dels usuaris els certificats d’assistència i aprofitament en la secretària virtual en menys de 20 dies des de la finalització del curs.
 8. Aconseguir una puntuació mitjana mínima de satisfacció de 3 sobre 4 en les edicions dels cursos.
 9. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic en relació amb la formació.

INDICADORS

 1. Data de publicació del Pla de formació.
 2. Percentatge de cursos nous o actualitzats oferits respecte del nombre de cursos del Pla.
 3. Percentatge de cursos a mesura executats, en relació al nombre de cursos a mesura inclosos en el Pla.
 4. Percentatge de cursos executats respecte al total dels cursos planificats.
 1. Grau de satisfacció amb els serveis del Departament per part dels nostres clients.
 2. Percentatge d’edicions descentralitzades.
 3. Percentatge de certificats disponibles en la secretària virtual en menys de 20 dies des de la finalització del curs.
 4. Puntuació mitjana de l’apartat “satisfacció global” del qüestionari d’avaluació d’edicions celebrades al llarg de l’any.
 5. Percentatge de sol·licituds d’assessorament ateses.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la concurrència de tots els agents implicats en la formació, per a aconseguir la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i clients.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions programades, la contestació a les diverses consultes enviades i mitjançant l’aportació dels seus suggeriments en les bústies corresponents o en la nostra pàgina Web.

DRETS DE PERSONA USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S’aplicaran les normes reguladores dels drets de els/as usuaris/as reconeguts en la Llei de Procediment Administratiu comú i en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Formació realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari/pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES/SUGGERIMENTS

Pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per la pàgina Web del Departament de Formació o per mitjans electrònics de la Diputació (pàgina Web, seu electrònica de la Diputació d’Alacant). Seran contestades en un termini inferior a un mes.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment en la pàgina web del Departament de Formació, així com en el Portal de Transparència de la Diputació. En ambdós llocs indicarem les mesures que s’hi adoptaran en cas d’incompliment d’algun d’ells.

Data d’aprovació: juliol 2021

Període de vigència: 4 anys