Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00 registro@diputacionalicante.es

OFICINA VIRTUAL / SEU ELECTRÒNICA

La Seu de la Diputació d’Alacant no funciona temporalment per problemes tècnics.

En defecte d’açò poden presentar la documentació presencialment en el Registre General de la Diputació, carrer Tucumán 8, o en qualsevol de les Agencies Gestores de la Diputació.

Així mateix, la documentació es pot presentar en qualsevol administració pública, Oficina de Correus, a l’empara de l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.