29/01/2023 10:37:25

CARTA DE SERVEIS DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME COSTA BLANCA

 

QUI SOM

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca és un organisme autònom que pertany a la Diputació Provincial d’Alacant, creat per gestionar les competències de matèria turística que li atribueix la legislació. Aquest organisme té personalitat jurídica pública i plena capacitat jurídica per a l’acompliment de les seues finalitats.

MISSIÓ I VISIÓ

Promocionar la marca Costa Blanca i la província d’Alacant com a destinació turística, tant en els mercats clàssics com els emergents, a través de l’entorn digital, internet, la mobilitat i els mitjans socials.

Posar el turista al centre de tots els processos, mantindre el lideratge sectorial i posicionar la Costa Blanca a l’avantguarda de la promoció turística.

La missió i la visió pivoten al voltant de dos objectius sobre els quals s’estructura tota l’estratègia de promoció: segmentació i vertebració de l’oferta i desestacionalització de la demanda.

Diputació Provincial d’Alacant

Patronat de Turisme Costa Blanca

Auditori de la Diputació d’Alacant

Passeig de Campoamor, S/N. 03010 Alacant

Telèfon: +34 965 23 01 60;

turismo@costablanca.org

http://www.costablanca.org

 

Xarxes Socials  Anar a facebook Costablanca en una finestra nova Anar a twitter Costablanca en una finestra nova Ir a instagram Costablanca en nueva ventanaAnar a youtube Costablanca en una finestra novaAnar a pinterest Costablanca en una finestra novaAnar a wikiloc Costablanca en una finestra nova

Horari d’Atenció:

Dilluns a divendres de 7.45 a 15.00 h

 

SERVEIS

 • Organització i assistència a esdeveniments de promoció turística nacional i internacional
 • Concessió d’ajudes econòmiques a ajuntaments i associacions sense ànims de lucre per a accions de promoció turística a la província d’Alacant
 • Realització de campanyes de comunicació i publicitat
 • Administració de contingut turístic de la Costa Blanca en eines digitals
 • Publicació de material turístic promocional de la Costa Blanca

 

ELS NOSTRES COMPROMISOS I INDICADORS

 1. Publicar i comunicar als ajuntaments i associacions del sector turístic el nostre Pla Operatiu de Promoció (POP) durant el primer trimestre de l’any.

         Data de publicació i de comunicació del Pla Operatiu de Promoció.

 1. Aconseguir una mitjana de satisfacció, de mínim 3,8 punts sobre 5, en el total anual de les enquestes de satisfacció post-fira/fam-trip.

         Puntuació mitjana anual de satisfacció obtinguda en fires i fam-trips.

 1. Publicar i enviar almenys una memòria anual amb els esdeveniments de promoció turística i accions realitzades.

  Nombre de memòries (esdeveniments de promoció turística i accions realitzades) publicades i enviades anualment.

 1. Resoldre el 100% de les subvencions en un termini inferior a l’establert legalment: 6 mesos des de la publicació de les bases de la convocatòria.

Percentatge d’expedients de subvenció resolts en menys de 6 mesos des de la publicació de les bases de la convocatòria.

 1. Realitzar al menys 3 comunicacions on line y/o offline sobre el Pla d´Ajudes

         Nombre de comunicacions del Pla d´Ajudes realitzades.

 1. Llançar almenys tres campanyes de promoció turística a l’any.

Nombre de campanyes de promoció turística llançades a l’any.

 1. Respondre el 100% de les sol·licituds d’imatges en alta qualitat rebudes a través de la plataforma costablancapro.com en menys de 2 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds d’imatges en alta qualitat de www.costablancapro.com respostes en menys de 2 dies hàbils.

 1. Mantindre actualitzats els perfils de les xarxes socials del Patronat Costa Blanca en Facebook, Twitter i Instagram, amb la realització, com a mínim, de 30 publicacions mensuals en cada xarxa social.

Nombre de publicacions mensuals en cada xarxa social.

 1. Mantindre actualitzat el catàleg de publicacions i fullets, amb la realització, com a mínim, de cinc publicacions o actualitzacions noves a l’any.

Nombre de publicacions noves o actualitzacions a l’any.

FORMES DE COL·LABORACIÓ / AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la teua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients. Podeu col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en els grups de treball ja creats i, també, a través de l’aportació dels teus suggeriments a les bústies corresponents.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia. Hi aplicarem les normes reguladores dels drets de les persones usuàries reconegudes a la Llei de procediment administratiu comú i a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Patronat de Turisme Costa Blanca durà a terme l’anàlisi corresponent i les mesures adoptades en conseqüència i informarà l’usuari, si escau, a través del mateix canal de recepció o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

L’usuari pot presentar les seues queixes i suggeriments a través de diferents canals:

– De forma presencial al Patronat de Turisme Costa Blanca

– Per correu postal

– Per correu electrònic: turismo@costablanca.org 

– A través del web www.costablanca.org

– A través de la Seu Electrònica https://costablanca.sedelectronica.es/

S’hi mostrarà en el format corresponent.

La contestació haurà de realitzar-se en un termini no superior a un mes, tal com estableix el Decret 41/2016, de 14 d’abril.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, a la pàgina web del Patronat de Turisme Costa Blanca, així com al Portal de Transparència de la Diputació. En ambdós llocs indicarem les mesures que s’hi adoptaran en cas d’incompliment d’algun d’ells.

Data d’aprovació: juliol 2021

Període de vigència: 4 anys