Plaça Entitat Vacants Tipus contracte Tipus Prova Fase/Situació Obs