07/12/2022 05:05:59

AMSER 7/2019.- ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’UNA PLATAFORMA TECNOLÒGICA PER Al REGISTRE, LA GESTIÓ DE DOCUMENTS I EXPEDIENTS, I L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A les ENTITATS I ORGANISMES ADHERITS A la CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.

  • LOT 1: ENTITATS I AJUNTAMENTS FINS A 500 HABITANTS.
  • LOT 2: ENTITATS I AJUNTAMENTS ENTRE 501 I 20.000 HABITANTS
  • LOT 3: AJUNTAMENTS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS.
  1. ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
  2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
  3. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
  4. FORMALITZACIÓ ACORD MARC

4.1. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 1. (Vigència: dos anys)

4.2. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 2. (Vigència: dos anys)

4.3. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 3. (Vigència: dos anys)

5.INSTRUCCIONS ADHESIÓ ESPECÍFICA I MODELS ORIENTATIUS

          5.1. INSTRUCCIONS

          5.2. ANNEX I. MODEL D’ADHESIÓ GENÈRICA A la CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

          5.3. ANNEX II. MODEL ADHESIÓ ESPECÍFICA LOT 1

          5.4. ANNEX III. MODEL SOL·LICITUD CONCRECIÓ PREU LOT 2

          5.5. ANNEX IV. MODEL SOL·LICITUD CONCRECIÓ PREU LOT 3

          5.6. ANNEX V. MODEL ORIENTATIU RESOLUCIÓ/ACORD D’ADHESIÓ ESPECÍFICA Al *AMS 7/2019 LOT 2 I ADJUDICACIÓ CONTRACTE BASAT.

         5.7. ANNEX VI. MODEL ORIENTATIU RESOLUCIÓ/ACORD D’ADHESIÓ ESPECÍFICA Al *AMS 7/2019 LOT 3 I ADJUDICACIÓ CONTRACTE BASAT