20/03/2023 04:40:32

CARTA DE SERVEIS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS

 

QUI SOM

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius centra la seua acció en el foment de l’economia de la província d’Alacant i el seu desenvolupament i equilibri territorial, treballant en projectes, tant propis com en col·laboració amb altres entitats i ajuntaments, que contribueixen al desenvolupament i millora dels sectors productius d’aquesta província, a la comercialització, promoció i difusió dels seus productes i a l’augment de la seua competitivitat en els mercats. 

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra Missió és donar assistència tècnica i administrativa, així com suport econòmic als municipis petits i mitjans en les matèries pròpies de l’Àrea:

 • Agricultura
 • Ramaderia
 • Pesca
 • Comerç
 • Indústria
 • Promoció Econòmica
 • Desenvolupament local

La nostra Visió és gestionar les nostres competències des de l’excel·lència, per a potenciar el desenvolupament econòmic de la província.

L’equip de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

Av. d’Orihuela núm. 128. 03006 Alacant

Telèfon: 965 10 73 76; Fax: 96510 73 97

Correu electrònic: fomento@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: 8.00 h a 15.00 h

 

SERVEIS

AJUDES I SUBVENCIONS

Mitjançant:

 • Subvencions per Resolució i
 • Convocatòries d’ajudes amb i per a entitats sense finalitat de lucre i ajuntaments de la província d’Alacant en matèria de:
 • agricultura,
 • ramaderia,
 • pesca,
 • comerç
 • indústria
 • promoció econòmica
 • desenvolupament local

 

ORGANITZACIÓ I ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS

Mitjançant l’organització o assistència a fires i esdeveniments relacionats amb les competències de l’àrea. 

ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Mitjançant atenció personal, telefònica, per correu electrònic, a elecció del demandant, s’hi ofereix assessorament i/o assistència respecte de les competències de l’Àrea. 

COMPROMISOS

 • Formalitzem mitjançant resolució el 100% de les subvencions en un termini màxim de 40 dies hàbils des de l’entrada de la sol·licitud per Registre General amb documentació completa.
 • Reduïm al 50% el termini legal de tramitació del 100% de les Convocatòries d’ajudes des de la publicació de les seues bases. (Termini legal de tramitació: sis mesos).
 • Simplifiquem la documentació a presentar per a l’obtenció d’ajudes i subvencions, reduint-la a 3 documents en el 100% dels Expedients.
 • Organitzem o assistim a un esdeveniment anual, com a mínim, per àrea temàtica:
 • Agricultura, Ramaderia, Pesca, Desenvolupament rural
 • Desenvolupament econòmic i social
 • Aconseguim una puntuació de satisfacció mínima de 8 sobre de 10 en assessorament i assistència tècnica a ajuntaments.

INDICADORS

 • Percentatge de subvencions mitjançant resolució formalitzades en un termini màxim de 40 dies des de l’entrada de la seua sol·licitud per Registre General amb la documentació completa.
 • Percentatge de Convocatòries d’ajudes resoltes en un termini reduït del 50%.
 • Percentatge d’Expedients d’Ajudes i Subvencions amb tres documents a la presentació de la documentació.
 • Nombre d’esdeveniments organitzats o nombre d’esdeveniments en els quals assistim anualment per àrea temàtica.
 • Puntuació mínima obtinguda en les enquestes de satisfacció dels ajuntaments.

 

 AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la seua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients. Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació activa amb els seus suggeriments directament al nostre departament o per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació.

 DRETS DE PERSONES USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de Procediment Administratiu i en la Llei orgánica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà  l’usuari pel mateix canal de recepció, o per aquell que aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

Pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en el Portal de Transparència de la Diputació.

 

Data d’aprovació: juliol 2021 

Període de vigència: 4 anys