20/03/2023 03:58:58

CARTA DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA

 

QUI SOM 

El Centre de Dia de la Diputació Provincial d’Alacant es troba dins del Centre Dr. Esquerdo, emmarcat en l’Àrea de Dr. Esquerdo i Família. És una de les unitats ambulatòries del Centre que, coordinada amb la xarxa sociosanitària, dona cobertura a les necessitats d’inclusió  de persones amb problemes de salut mental, tot permetent que es mantinguen en el seu medi habitual. Atenem persones de la província d’Alacant, derivades per (des de) les Unitats de Salut Mental.

 

MISSIÓ I VISIÓ 

Lluitar contra l’estigma en salut mental i millorar la qualitat de vida, de les persones que acudeixen al nostre recurs, des d’un model comunitari d’atenció integral, tot oferint un acompanyament orientat a la recuperació de projectes de vida de les persones amb problemes de salut mental, que compta amb la seua participació activa i la de les seues famílies.

Contribuir a un canvi de paradigma en salut mental cap a un model d’atenció que té com a eix central les persones i el respecte dels drets humans, a més d’afavorir un canvi cultural amb la valoració de la diversitat com a part de la quotidianitat, i facilitar, així, la inclusió plena en la comunitat, la disminució i/o evitar ingressos i institucionalitzacions innecessàries.

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Dr. Esquerdo i Família

Centre de Dia – Centre Dr. Esquerdo

c/ Ramón de Campoamor, 25. 03550 Sant Joan d’Alacant

Telèfon: 965939033 Extensió: 4177; Fax: 965655320

Correu electrònic: centrodedia@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: de 8.00 a 15.00 hores

 

Com arribar-hi?

Transport públic

Autobús des d’Alacant:  Línia 23 Subús

 

 

SERVEIS 

  • Suport a la recuperació de projectes vitals propis.
  • Acompanyament social, psicològic, ocupacional i /o laboral.
  • Foment de les relacions interpersonals de suport i inclusió en la comunitat.
  • Assessorament i suport a les famílies.
  • Informar i sensibilitzar a la societat per a desmuntar prejudicis en salut mental.

 

  

COMPROMISOS 

  • Participació activa de les persones en tots els processos que afecten la seua vida.
  • Oferir programes/activitats/tallers, per a millorar la qualitat de vida, estructurar el temps de les persones amb problemes de salut mental cap a la seua autonomia i autodeterminació.
  • Facilitar la informació per a la participació en aquelles activitats que la comunitat ofereix.

Consolidar i ampliar el treball en xarxa afavorint la continuïtat de cures.

  • Oferir un espai terapèutic individual i grupal per a les persones i les seues famílies.
  • Oferir activitats de sensibilització i informació a la població amb la participació de persones expertes en salut mental per mitjà del Programa de sensibilització “Obrint ments, desmuntant estigmes”

 

INDICADORS 

1.1  % PIR en els quals participa la persona interessada (90%)

2.1  Nombre d’activitats programades realitzades a petició de les persones que empren el recurs (mín. 10)

2.2  Nombre de programes/activitats terapèutiques realitzades en l’àmbit comunitari (mín.3)

3.1  Nombre de recursos emprats en la comunitat (mín.3)

3.2  %  de persones usuàries amb reunions de coordinació realitzades amb recursos externs (90%)

4.1  Nombre de reunions familiars en CD (mín.2)

4.2  Nombre de sessions d’atenció terapèutica grupal (mín.40)

5.1  Nombre de xarrades de sensibilització (mín.35)

5.2  Nombre de centres educatius (mín.10)

5.3  % d’activitats formatives impartides i/o coordinades realitzades respecte a les

 sol·licitades (90%)

 

 

AJUDA’NS A MILLORAR 

Necessitem la seua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives de les nostres persones usuàries/clients. Hi poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en els grups de treball creats i mitjançant l’aportació dels seus suggeriments en les bústies corresponents. 

 

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

NORMATIVA REGULADORA 

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S’aplicaran les normes reguladores dels drets de les persones usuàries reconegudes en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

 

MESURES D’ESMENA 

En cas d’incompliment dels compromisos, el Centre de Dia realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà la persona usuària pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest/a assenyale.

 

SISTEMA DE QUEIXES/SUGGERIMENTS 

De conformitat amb el que s’estableix en el capítol V del Decret 41/2016 del Consell, pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació (pàgina web, seu electrònica de la Diputació d’Alacant).

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en la web de la Diputació.

 

Data d’aprovació:

Període de vigència: 4 anys