Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00 registro@diputacionalicante.es

IMPRESOS I SOL·LICITUDS

Impresos i Sol•licituds

Departament

Impresos i Sol·licituds

ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFORMACIÓN
Sol·licitud General
ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFORMACIÓN
Queixes i Suggeriments
CARRETERES
Autorització per realitzar obres en zona d'afecció a vies provincials
CARRETERES
Pagament d'Expropiació
CARRETERES
Declaració responsable dels técnics competents projectista i director de l'excució d'obres
CONTRACTACIÓ
Validació de poders
CONTRACTACIÓ
Aportació de documentació al Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓ
Inscripció en el Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓ
Revisió periòdica de la inscripció en el Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓ
Inscripció en el Registre d'empreses Contractistes (Valencià)
CONTRACTACIÓ
Transmissió dret de cobrament (Valencià)
ESPORTS
Sol·licitud instal·lacions esportiva Llar provincial
ESPORTS
Instruccions per a la utilització d'instal·lacions esportives de la Llar Provincial
FORMACIÓ
Sol·licitud de certificat de cursos
INTERVENCIÓ
Fitxa d'Alta-Modificació de Tercers
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Compte justificatiu de subvencions per Associacions i Entitats sense ànim de lucre
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Compte justificatiu de subvencions per Entitats Locals
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Annex a l'imprés 1-A de justificació de subvencions
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Declaració d'altres subvencions o recursos
LLAR PROVINCIAL
Sol.licitud de Salon d'Actes i altres
LLAR PROVINCIAL
Sol·licitud d'instal·lacions, servici d'allotjament i manutenció
LLAR PROVINCIAL
Ingrés en la Residència de la Tercera Edat de la Llar Provincial
PLANS MUNICIPALS
Pla Econòmic Financer
RECURSOS HUMANS
Sol·licitud de serveis prestats i altres certificacions
SUBVENCIÓ
DIPALICANTE-SOLICITUD GENERAL SUBVENCION valenciano