Ús d’instal·lacions a la Llar Provincial

CARTA DE SERVEIS PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS A LA LLAR PROVINCIAL

Tríptic Carta Servicis ÚS D’INSTAL·LACIONS A LA LLAR PROVINCIAL

QUI SOM

La Llar Provincial és un centre socioassistencial creat per la Diputació D’Alacant, que ofereix els serveis següents:

 • Centre d’Acollida i Recepció de Menors.
 • Escola Infantil.
 • Residència de becaris.
 • Residència de persones majors dependents.
 • Ús d’instal·lacions amb finalitats socioculturals.

En concret, aquesta carta arreplega els compromisos de gestió en relació a l’ús de les instal·lacions següents de la Llar Provincial:

 • Sala d’actes.
 • Dependències per a allotjament de grups.
 • Espais lliures.
 • Salons
 • Biblioteca

S’hi podrà accedir als nostres serveis a través de la seu electrònica de la Diputació d’Alacant.

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra funció principal és facilitar l’ús de les instal·lacions a terceres peresones per a activitats de promoció social, educativa i cultural, compreses en l’àmbit de la competència provincial, siguen organitzades sota la responsabilitat exclusiva de la Diputació, o bé en col·laboració amb altres administracions públiques, entitats o associacions sense ànim de lucre.

Pretenem prestar un servei eficaç, eficient i professional que satisfaça les expectatives dels usuaris dels serveis.

L’equip de professionals de la Llar Provincial treballa amb il·lusió per a mantindre la qualitat dels serveis prestats en aquest centre.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea Benestar de les Persones

Llar Provincial

C/ Llar Provincial, 27-33. 03559 Alacant

Telèfon: 965 26 95 15; Fax: 965 26 53 87

hogarprovincial@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’atenció: de 9.00 h a 14.00 h

Com arribar-hi?

Transport públic

Autobús des d’Alacant: Línia 35 Subús.

SERVEIS

 1. Atenció i informació a l’usuari.
 2. Atenció personalitzada, amb caràcter general, en l’ús de les instal·lacions.
 3. Bugadería.
 4. Neteja i conservació de les instal·lacions.
 5. Restauració.
 6. Seguiment personalitzat de l’estada.

COMPROMISOS

 1. Atenció personalitzada a sol·licituds d’informació en horari d’atenció al públic, presencial i telefònicament (90% de satisfacció).
 2. Atenció de dubtes i consultes per personal referent en el 100% dels usos/estades.
 3. Servei de bugaderia, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% dels grups allotjats.
 4. Neteja i manteniment diari de les instal·lacions (90% de satisfacció).
 5. Elaboració de menús diaris equilibrats i adaptats a les necessitats dietètiques i nutricionals dels usuaris, realitzant reunions prèvies a l’ingrés en el 100% dels allotjaments.
 6. Respondre la totalitat dels suggeriments recollits en els sondejos/enquestes realitzats després de l’ús de les instal·lacions.

INDICADORS

 1. Percentatge de satisfacció dels usuaris finals sobre la informació rebuda.
 2. Percentatge d’usos/estades d’instal·lacions ateses pel personal referent assignat.
 3. Percentatge de grups allotjats atesos pel servei de bugaderia.
 4. Percentatge de satisfacció del servei de neteja i conservació de les instal·lacions.
 5. Percentatge d’allotjaments amb menús adaptats a les seues necessitats.
 6. Percentatge de suggeriments analitzades i comunicades als interessats després de l’ús de les instal·lacions.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la teua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en els qüestionaris de satisfacció que els facilitem com a usuaris i mitjançant l’aportació dels seus suggeriments en les bústies disposades amb aquesta finalitat a la Llar Provincial.

DRETS DEL USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts a la Llei de procediment administratiu i a la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, la normativa reguladora d’aquest servei s’arreplega de forma més específica en el Reglament d’Ús per Terceres Persones de les instal·lacions de la Llar Provincial.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, la Llar Provincial realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 41/2016 del Consell, pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació (pàgina web, seu electrònica de la Diputació d’Alacant).

La Llar disposa de bústies d’opinió, així com de qüestionaris de satisfacció dels serveis prestats per canalitzar altres vies de recollida de queixes i suggeriments.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, al web de la Diputació.

Data d’aprovació: gener 2017

Període de vigència: 4 anys