Residència per a persones majors a la llar provincial

CARTA DE SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA PER A PERSONES MAJORS A LA LLAR PROVINCIAL

Tríptic Carta Servicis RESIDÈNCIA DE MAJORS

QUI SOM

La Llar Provincial és un centre socioassistencial creat per la Diputació d’Alacant, que ofereix els servicis següents:

 • Centre d’Acollida i Recepció de Menors.
 • Escola infantil.
 • Residència de becaris.
 • Residència de persones majors dependents.
 • Ús d’Instal·lacions amb finalitats socioculturals.

En concret, aquesta carta arreplega els compromisos de gestió en relació a la Residència de persones majors dependents que prestant atenció específica en el camp:

 • Asistencial
 • Cognitiu/emocional.
 • Sociofamiliar

S’accedeix als nostres serveis a través de la seu electrònica de la Diputació d’Alacant.

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra missió és prestar l’atenció especialitzada necessària i assistència integral, en règim d’allotjament i manutenció, a persones majors que no pogueren satisfer les seues necessitats per altres mitjans, que servirà d’habitatge permanent i comú.

Pretenem prestar un servei eficaç, eficient i professional que satisfaça les expectatives dels usuaris dels serveis i esdevindre una residència referent i innovadora en l’àmbit socioassistencial.

L’equip de professionals de la Llar Provincial treballa amb il·lusió per mantindre la qualitat dels serveis prestats en aquest centre.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea Benestar de les Persones

Llar Provincial

C/ Llar Provincial, 27-33. 03559 Alacant

Telèfon: 965 26 95 15; Fax: 965 26 53 87

hogarprovincial@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’atenció: de 9.00h a 14.00h

Com arribar-hi?

Transport públic

Autobús des d’Alacant: Línia 35 Subús.

SERVEIS

 1. Atenció mèdica.
 2. Atenció d’infermeria i assistencial.
 3. Fisioteràpia.
 4. Assistència farmacèutica.
 5. Atenció psicosocial.
 6. Teràpia ocupacional.
 7. Animació sociocultural.
 8. Perruquería
 9. Restauració.
 10. Bugadería

COMPROMISOS

 1. Atenció mèdica, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% de residents.
 2. Atenció d’infermeria i assistencial 24 hores per al 100% de residents.
 3. Atenció de fisioteràpia, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% de residents que la necessiten.
 4. Dispensació de medicació en sistema unidosis per al 100% dels residents que la precisen.
 5. Atenció psicosocial, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% de residents.
 6. Atenció de teràpia ocupacional, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% de residents que la necessiten.
 7. Acompliment d’una programació d’activitats d’animació sociocultural amb caràcter mensual adaptada a les diferents dependències.
 8. Atenció de perruqueria, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% dels residents que la necessiten i/o sol·liciten.
 9. Elaboració de menús diaris equilibrats i adaptats a les necessitats dietètiques i nutricionals dels usuaris, amb la realització de reunions bimensuals amb aquesta finalitat.
 10. Servei de bugaderia, de dilluns a divendres en horari de matí, per al 100% dels residents.

ELS NOSTRES INDICADORS

 1. Percentatge de residents atesos pel servei mèdic en el dia de la sol·licitud.
 2. Percentatge de residents atesos pel servei d’infermeria.
 3. Percentatge de residents atesos pel servei de fisioteràpia, si el necessiten.
 4. Percentatge de residents amb medicació unidosi que la necessiten.
 5. Percentatge de residents atesos pel servei psicosocial.
 6. Percentatge de residents atesos pel servei de teràpia ocupacional que el necessiten.
 7. Percentatge anual d’acompliment d’una programació d’activitats d’animació sociocultural.
 8. Percentatge de residents atesos pel servei de perruqueria que necessiten i/o sol·liciten.
 9. Nombre de reunions anuals de revisió i elaboració de menús.
 10. Percentatge de residents atesos pel servei de bugaderia.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la teua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients, per a afavorir iniciatives de millora.

Podeu col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en els qüestionaris de satisfacció que us facilitem com a usuaris, a través de la participació en reunions programades i mitjançant l’aportació dels seus suggeriments en les bústies que la Llar Provincial disposa amb aquesta finalitat.

DRETS DELS USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als teus drets és la teua major garantia.

Hi aplicarrem les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts a la Llei de procediment administratiu i a la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, els drets i deures dels usuaris els recull, de manera més específica, al Reglament de règim intern de la Residència de persones majors.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, la Llar provincial realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació sobre aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 41/2016 del Consell, pots presentar les teues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació (pàgina web, seu electrònica de la Diputació d’Alacant).

La Llar disposa de bústies d’opinió, així com de qüestionaris de satisfacció dels serveis prestats per canalitzar altres vies de recollida de queixes i suggeriments.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, al web de la Diputació.

Data d’aprovació: gener 2017

Període de vigència: 4 anys