Foment i Desenvolupament

CARTA DE SERVEIS ÀREA DE FOMENT I DESENVOLUPAMENT

Tríptic Carta Servicis FOMENT I DESENVOLUPAMENT

QUI SOM

L’Àrea de Foment i Desenvolupament centra la seua acció en el foment de l’economia de la província d’Alacant i el seu desenvolupament i equilibri territorial, treballant en projectes, tant propis com en col·laboració amb altres entitats i ajuntaments, que contribueixen al desenvolupament i millora dels sectors productius d’aquesta província, a la comercialització, promoció i difusió dels seus productes i a l’augment de la seua competitivitat en els mercats.

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra Missió és donar assistència tècnica i administrativa així com suport econòmic als municipis menuts i mitjans en les matèries característiques de l’Àrea:

 • Agricultura
 • Ramaderia
 • Pesca
 • Comerç
 • Indústria
 • Promoció econòmica
 • Desenvolupament local

La nostra Visió és gestionar les nostres competències des de l’excel·lència, per a potenciar el desenvolupament econòmic de la província.

L’equip de l’Àrea de Foment i Desenvolupament

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Foment i Desenvolupament

Av. d’Oriola, Nombre 128. 03006 Alacant

Telèfon: 965 10 73 76; Fax: 96510 73 97

fomento@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’atenció: 8.00 h a 15.00 h

SERVEIS

AJUDES I SUBVENCIONS

Mitjançant:

 • Suscripció de convenis i
 • convocatòries d’ajudes

amb i per a entitats sense cap finalitat de lucre i ajuntaments de la província d’Alacant en matèria de:

 • agricultura
 • ramaderia
 • pesca
 • comerç
 • indústria
 • promoció econòmica
 • desenvolupament local

ORGANITZACIÓ I ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS

Mitjançant l’organització o assistència a fires i esdeveniments relacionats amb les competències de l’Àrea.

ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Mitjançant atenció personal, telefònica, per correu electrònic, a elecció del demandant, s’hi ofereix assessorament i/o assistència respecte de les competències de l’Àrea.

COMPROMISOS

 • Formalitzem el 100% dels convenis, des de l’existència de crèdit, en un termini de 40 dies hàbils des de la sol·licitud per Registre General de la documentació completa.
 • Reduïm al 50% el termini legal de tramitació del 100% de les convocatòries d’ajudes  des de la publicació de les seues bases. (Termini legal de tramitació: sis mesos).
 • Simplifiquem la documentació que s’ha de presentar per a l’obtenció d’ajudes i subvencions, i reduir-la a 3 documents en el 100% dels expedients.
 • Organitzem o assistim a un esdeveniment anual, com a mínim, per àrea temàtica:
 • Agricultura, ramaderia, pesca, desenvolupament rural
 • Desenvolupament econòmic i social
 • Aconseguim una puntuació de satisfacció mínima de 8 sobre de 10 en assessorament i assistència tècnica a ajuntaments.

INDICADORS

 • Percentatge de Convenis formalitzats en un termini de 40 dies des de l’entrada de la seua sol·licitud per Registre General amb la documentació completa.
 • Percentatge de Convocatòries d’ajudes resoltes en un termini reduït del 50%.
 • Percentatge d’Expedients d’Ajudes i Subvencions amb tres documents a la presentació de la documentació.
 • Nombre d’esdeveniments organitzats o nombre d’esdeveniments en què assistim anualment  per àrea temàtica.
 • Puntuació mínima obtinguda en les enquestes de satisfacció dels ajuntaments.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la seua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients. Hi podren col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació activa amb els seus suggeriments directament al nostre Departament per correu, telefònicament o per mitjans electrònics de la Diputació.

DRETS DELS USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S´aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà,  amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari a través del mateix canal de recepció o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 41/2016 del Consell, pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament o a través dels mitjans electrònics de la Diputació.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els hi presentem anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, al web de la Diputació.

Data d’aprovació: gener 2017

Període de vigència: 4 anys